ארבעה צוותים נפגשים בדרך ל - התכנסות במדבר 2012 של אקבן

ברגל, בצוותים קטנים של 2-3 אקבנאוטים, בסגנון הישן של מפה ומצפן, ללא GPS, כשכל המים והאוכל על הגב אנו הולכים במסלולים נפרדים אל ההתכנסות השנתית במדבר. שם, אחה"צ, נפגשים ומתאמנים רק כדי להתפזר לפנות בוקר, כל צוות לכיוון אחר.

וידאו של ארבעה צוותים נפגשים בדרך להתכנסות במדבר