אקבן בעיתונות?

מתרחק מפרסום? ידוע. ידוע שהמיקום של ההתכנסויות במדבר חייב להשמר בסוד? ידוע. ידוע שיש לחלק מהוותיקים גליונות אקסל סודיים המכילים אינפורמציה חסויה? ידוע, ידוע. שערוריה. וקישור לדף.