ציטוט של סופ"ש - אפלטון

והנה יש דרך אחת להינצל משתי הסכנות האלה: שלא להניע את הנשמה בלי הגוף, ולא את הגוף בלי הנשמה, למען יזכו שניהם לשלהם ויהיו מאוזנים ובריאים. לפיכך חייב המתמטיקן, או מי שרוחו שקועה בעיסוק מדעי אחר, להתאמן גם בגימנאסטיקה, ויהא לו חלק גם בתנועת הגוף; ואילו מי ששוקד על צורת גופו, חייב לעומת זה גם בתנועת הנשמה, ועליו להזדקק למוסיקה והשכלה למיניה, כדי שבצדק ובמלוא המשמעות יוכל להקרא גם נאה וגם טוב. אפלטון טימיאוס תרגם יוסף ג. ליבס