אימוני נינג'יטסו, 23-27.3.2014

בשבוע שעבר התמקדנו בקאטת קו, משיטת גיוקו ריו. השבוע נעבור על שתי קאטות התקפיות מרבדים מתקדמים של קוקישין ריו. הנה טאושי נו קאטה מרובד האוקודן וקזה הראי נו קאטה מרובד סבאקי גטה. נבדוק כיצד שימוש בהטעיה בא ליד ביטוי בקאטות ובהטלות בטווחים קצרים.