אימוני נינג'יטסו השבוע, 7-12.6.2015

ביום ראשון יש אימון בסיס בהונבו דוג'ו תל אביב בשעה 20:00 עד 21:00. גם אימון יום ראשון בדוג'ו ירושלים מתקיים כמתוכנן. ביום שישי, 12.6.2015, שעה 08:00, יש אימון מחקר קרב בהונבו דוג'ו תל אביב. אנחנו ממשיכים להתכונן לבליץ אקבן באוגוסט. תרשים הזרימה של אחיזת הדש ההפוכה מתרחב ויכלול השבוע גם קוזושי דינמי לכל אחת מההטלות שמסיימות את תרשים הזרימה. גם שיפור הדאקן, מכות יד ורגל, לא יעדר ואנחנו ממשיכים אל רצפים מורכבים יותר ויותר המחייבים עליה הדרגתית בכושר. לא לשכוח מים, ציוד מגן וכפפות אגרוף בבקשה. אני מצרף סרטון שבו ניסיתי ללמד לפני כמה שנים, ללא הצלחה אז, חלקים מתרשים הזרימה שאנו עובדים עליו כעת. הסרטון רק להתייחסות, הרמה היום בקבוצות של ביצוע הטכניקות והרזולוציה של האוצ'יקומי גבוהות הרבה יותר. להתראות בדוג'ו.