אימוני נינג'יטסו בשבוע של 6-10.7.2014

השבוע נעבוד על חומר הבחינות לחגורה צהובה וחגורה כתומה. האימון בירושלים מתקיים בתקופת הקיץ בגן הורדים, בדשא העליון, ליד בית המשפט העליון. לא יתקיים אימון נשק-ניראדין השבוע בת"א. שמוליק בר קנא נשאר מספר מצומצם של חולצות חדשות. new AKBAN T shirt 2 new AKBAN T shirt שמוליק בר קנא נשאר מספר מצומצם של חולצות חדשות.