אימונים ותחילת בחינות, 24-29.7.2016

השבוע יתחילו חלק מהמתאמנים להבחן. במהלך השבוע אשלח תאריכים באופן אישי לתלמידים. מועדי הבחינות יתחילו מהשבוע הנוכחי וימשכו גם באוגוסט. בקבוצות נמשיך לחדד הטלות שקשורות לבחינות ונבנה כושר וטכניקות לחודש אוגוסט, חודש הבליץ. ביום שישי תתקיים קבוצת תרגול לחודש הבחינות בהונבו דוג׳ו. קישור לארוע בפייסבוק.