אימונים השבוע - 5-10.6.2016

ביום שישי יתקיים אימון בדוג׳ו תל אביב. לגבי אימון שישי בירושלים, תצא הודעה נפרדת. השבוע אנחנו חוזרים על בריחים בשתי רמות התייחסות: הראשונה, בריחים מדוייקים לבחינות יולי, השנייה, בריחים מתקדמים, ברמות אלימות בינונית ומעלה לעימות רחוב.

בריחים באקבן