אימונים השבוע, 2-6.4.2017

השבוע נמשיך את עבודת ההטלות מלפני שבועיים ונעשה שילוב לתוך סגירת טווח דינמית. בדוג׳ו ירושלים נמשיך לעבוד על מקיקומי. ביום שישי לא יתקיים אימון נשק.