אימונים השבוע, 18-22.6.2017

אחרי מספר שבועות של התמקדות בג׳ומונג'י נתחיל עבודה עם עמידות מוצא נוספות בעזרת הוקו נו קמאה. כפפות איגרוף הכרחיות וגם כושר טוב לא יזיק.