אימונים השבוע, 15-20.5.2016

ביום שישי, 20.5.2016, בשעה 08:00, נתאמן בדוג׳ו תל אביב. במהלך השבוע נתאמן על כניסות להטלות מדריל צקי נגארה ונעבוד, בקבוצות הוותיקים, על דריל קנסטצו וואזה. אנחנו בשבוע השני של הכנות לבליץ אוגוסט (המסתיים באימון ״120!״) ולמבחני חגורה ביולי. זה הזמן לחדש את הריצות היומיות לפי סרגל המאמצים של תוכנית הכושר. אנחנו מכינים את עצמנו לקיץ חם.

וידאו של צקי נגארה דריל בשטח