אימונים השבוע, 14-19.5.2017

ביום שישי, 19.5.2017, שעה 08:00 בדיוק, אימון קאטות מקל ארוך של קוקישין ריו. עדכון סופי בקבוצת הווטסאפ ביום ה׳. במהלך השבוע נמשיך את הפרוק וההטמעה של עבודת הידיים בקוטו ריו בשילוב עם ניהול המרחק וההתקפה בקוקישין.