אימונים השבוע, 11-15.6.2017

השבוע נמשיך ונעבוד על ג׳וג'י והוקו נו קמאה בתוך טווח המכות. קבוצת ירושלים תעבוד על בעיטות בשילוב עבודת הידיים. שאר הקבוצות יחדדו את רצף ארבע.