אימונים השבוע, 10-15.7.2016

השבוע נמשיך להתאמן על טכניקות קרקע. נקדיש זמן לחזרה על הטלות לקראת הבחינות בסוף יולי.

וידאו של דריל קרקע, אלאן מוראס באקבן