אימונים השבוע, זמנים וכתובות, 10-15.8.2014

האימונים בדוג'ו תל אביב מתקיימים כרגיל, ברחוב הירקון 294 בימים שלישי וחמישי משעה 18:00 ועד 20:00. בם האימונים מתקיימים בימים ראשון ורביעי משעה 18:00 ועד 20:00 בדוג'ו הישן. ביום שישי (15.8.2014, שעה 08:00, תל אביב) אי"ה, נמשיך עם שיגרת אימוני החרב ונציג את התחלת שלב הרנדורי במקביל לסיום הקאטה הראשונה. בקבוצת תל אביב וירושלים מתחלקים החודש האימונים למספר התמקדויות. אנו עוברים, גם באימונים הרגילים על שלושת התזמונים עם חרב, חוזרים על רצפים עם כפפות איגרוף ומקדישים זמן לתרגול רנדורי ארוך. באימוני הכפפות עברנו על תזמון ראשון, תזמון שלישי והשבוע נעמיק קצת עם קצב וסינקופות התקפה. אני שמח שכל כך הרבה מצליחים להגיע לאימונים בזמן כל כך מורכב. להתראות.