אימונים השבוע וסמינר מדריכים ביום ו׳, 14-19.2.2016

ביום שישי, 19.2.2016, בשעה 08:00 בדיוק, באקבן תל אביב, מתקיים קולוקוויום זוטא, למדריכי אקבן, חגורות חומות ושחורות בלבד. בקולוקוויום זוטא (קישור לפייסבוק) נסקור אפשרות למבנה מתודי טוב יותר להכשרה לבחינות לחגורות באומנות הלחימה שלנו. מבנה מתודי זה הוא תוצאה של העבודה המאומצת של השנים האחרונות של גילוי, אימון ושחזור קאטות בטקמצו דן וזיקוק של ההבנות בעזרת הפירמידה המתודית בקבוצות במהלך השבוע נקדיש חלק מזמן האימון לאינטגרציה של עבודת כפפות עם סבאקי מתקדם. שני שליש נוספים מזמן האימון יתמקדו ביציאה מהטלות להטלות הקרבה ולבריחים.

וידאו של הטלת קני בסמי