אימונים בשבוע של חג שבועות, 1-5.6.2014

בימים ראשון ושני, בדוג'ו ירושלים ובדוג'ו רמת השרון, נתאמן כרגיל ונמשיך לחקור אפשרויות לבריחי כתף ברנדורי. בערב חג שבועות, יום ג', ולמחרת בחג שבועות, יום ד', לא יהיו אימונים בקבוצות. באימון יום חמישי נחזור בתמציתיות על הכניסות שלמדנו לאוני קודקי ונמשיך לקראת לימוד רצף חמישי, רצף סבאקי. לא יתקיים השבוע אימון כלי נשק בגלל אילוצים שאינם תלויים בי.