אימונים בשבוע הראשון של חודש ההכנה, 5-10.7.2015

ביום שישי מתקיים אימון בסיס הכנה לקרבות בדוג'ו תל אביב בשעה 08:00 בדיוק. לא יתקיים אימון יום א' בדוג'ו תל אביב. אימון יום א' בדוג'ו ירושלים מתקיים כרגיל באולם. אנחנו ממשיכים לחזור על הטלות, קומבו דאקן טאי ג'יטסו ולבצע כושר לחימה שעולה בהדרגה.