אימון יום ד 11-3-2009 בפורים, ירושלים מבוטל

בגלל סגירת אולם טדי לאומנויות לחימה מתבטל בצורה די פתאומית האימון הרגיל ליום ד'. האימונים בשבועות הקרובים כרגיל.