אומנות הלחימה היעילה ביותר לשוטרים - בדנמרק

בדנמרק, אם רכבת ללא קסדה, יעצור אותך שוטר, יחבק אותך ויתן לך קסדה מתנה. שתי שאלות: 1. מה קורה, בדנמרק, אם שוטרת תופסת אותך נוסע במהירות גבוהה? 2. באיזו אומנות לחימה ישתמש השוטר הישראלי לטיפול באותה עבירה.