אומנות הלחימה גָּטְקָה (Gatka)

גטקה היא אומנות לחימה שמתרגלים סיקים שבה יש שימוש רב וכמעט בלעדי בכלי נשק. לוחמי הגטקה מבצעים תמיד רנדורי, קרבות אימון, וגם המדריכים ממשיכים לתרגל ולהלחם. הדוג'ו של גטקה הוא חצר המקדש הסיקי המקומי ובמקדש עצמו אין תמונות ופסלים אלא רק ספר אחד מכוסה בבד. בשבילנו הרקע שממנו צמחה השיטה אינו העיקר – העיקר כאן הוא המתודה. אומנויות לחימה שמוצאן בחצי היבשת ההודית נחקרו מעט יחסית למרות שהן אחד מהענפים הרציניים ביותר בעולם אומנויות הלחימה ומקור לקשרי הדרכה ואימון בשבילנו באקבן. רן ל. מיקסס פס קול לסרטון קצר שבו רק מעט נקודות מפתח ממתודות הקרב של גטקה, מתודות שיש ללמוד מהן. אפשר לשים לב לכמה נקודות:
  • טאי סבאקי מעניין ומושלם המתאים לשטח.
  • שליטה בכלי נשק רבים, ממש כמו אצלנו.
  • עבודה מול כמה יריבים, נקודות מפתח של מבט וזרימה.
  • טכניקה יעילה גם מול עבודת יריב שאינה מדויקת.
  • קשה להאמין שנוכל לאמץ את כל המתודה מפני שחלק מתרגול הרנדורי נראה כפוטנציאל פציעות אבל למרות זאת אנו מנתחים כעת גטקה שצילם י. באימונים שלו בהודו מתוך כוונה להכניס את הטכניקות לאקבן-ויקי וחלקן לסילבוס שלנו. יש כבר יותר מוותיק אחד שטס/ יטוס לפונג'אב.