עידכון אימונים – ספטמבר 8

שבוע טוב
באימונים
1. נמשיך לנקות טעויות באופן בו אנחנו מגיבים לנפילה ולהתקפה
2. נחזור על הטכניקות של שבוע 1
3. נלמד עוד הטלה ובריח

נספח וידאו לטכניקות שנלמדו בשבוע שעבר בקישור הזה
נספח לשבוע הראשון

הטכניקות שעליהן נעבור השבוע בקישור הזה
סילבוס שבוע אימונים 2