לפני יותר מעשרים שנה באקבן – שני קטעי וידאו

תודה לגבי פרישלנדר ששיחזר במומחיות מקלטות ישנות וערך את שני הקטעים של האימונים בשנות ה 90 של המאה הקודמת.

וידאו של אקבן בשנות ה – 90