אנציקלופדיה > טכניקות לחימה ותנועה - נינג'יטסו > אקבן - בחינות, דרישות דרגה לחגורות וטכניקות נינג'יטסו > חגורה שחורה, דאן 6, דרישות לבחינה - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

דרישות הדרגה של דאן 6, חגורה שחורה, באקבן. 6th Dan

כללי

 • שינגאן

בכתב

 • ניהול עימות
 • זאנשין
 • שינגאן
 • מדוע חשוב ללמד מתחילים
 • מהי החשיבות של קאטה

קאטה

סוקיו

 • אחיזת יד

 • אחיזת שתי ידיים

 • חניקה

 • אחיזת גוף

 • אחיזת בגד

 • מול צקי ובעיטה


קישורים לחגורות אחרות

דרישות לבחינות דרגה - נינג'יטסו
חגורה צהובה, קיו 5
חגורה כתומה, קיו 4
חגורה ירוקה, קיו 3
חגורה כחולה, קיו 2
חגורה חומה, קיו 1
חגורה שחורה, דאן 1
חגורה שחורה, דאן 2
חגורה שחורה, דאן 3
חגורה שחורה, דאן 4
חגורה שחורה, דאן 5
חגורה שחורה, דאן 6
חגורה שחורה, דאן 7
חגורה שחורה, דאן 8
חגורה שחורה, דאן 9