אנציקלופדיה > טכניקות לחימה ותנועה - נינג'יטסו > אקבן - בחינות, דרישות דרגה לחגורות וטכניקות נינג'יטסו > חגורה שחורה, דאן 5, דרישות לבחינה - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

דרישות הדרגה של דאן 5, חגורה שחורה גודאן, באקבן. 5th Dan

כללי

  • שינגאן

בכתב

  • יכולת לחימה בגיל מבוגר, פרספקטיבות, אסטרטגיה ומתודה של אימון.

קאטה

שיין (Shien), גיוקו ריו

סוקיו

  • מול צקי

  • מול שתי התקפות ידרנדורי

  • סכין מול סכין

  • סכין מול מקלקישורים לחגורות אחרות

דרישות לבחינות דרגה - נינג'יטסו
חגורה צהובה, קיו 5
חגורה כתומה, קיו 4
חגורה ירוקה, קיו 3
חגורה כחולה, קיו 2
חגורה חומה, קיו 1
חגורה שחורה, דאן 1
חגורה שחורה, דאן 2
חגורה שחורה, דאן 3
חגורה שחורה, דאן 4
חגורה שחורה, דאן 5
חגורה שחורה, דאן 6
חגורה שחורה, דאן 7
חגורה שחורה, דאן 8
חגורה שחורה, דאן 9