אנציקלופדיה > טכניקות לחימה ותנועה - נינג'יטסו > אקבן - בחינות, דרישות דרגה לחגורות וטכניקות נינג'יטסו > חגורה שחורה, דאן 4, דרישות לבחינה - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

דרישות הדרגה של דאן 4, חגורה שחורה, באקבן. 4th Dan

כללי

 • תזמון 5,6

 • מעבר בין זרימה למקצב

 • מעבר בין בריחים לפי תגובת היריב

 • קיושו, נקודות תורפה 

 • מוטו דורי, ידיים ריקות מול כלי נשק

 • נגארה, זרימה


בכתב

 • זן שין

 • שינגאן

 • השוואה בין מאפייני שיטות וספורט לחימה


קאטה

נשק

 • מקל ארוך, עמידות ומכות בסיס

 • חרב

 • סכין מול סכין


רנדורי

 • שמירה על עמית האימון

 • מוטו דורי

 • תזמונים 1-6

 • שליטה בסבאקי וקיושו. קישורים לחגורות אחרות

דרישות לבחינות דרגה - נינג'יטסו
חגורה צהובה, קיו 5
חגורה כתומה, קיו 4
חגורה ירוקה, קיו 3
חגורה כחולה, קיו 2
חגורה חומה, קיו 1
חגורה שחורה, דאן 1
חגורה שחורה, דאן 2
חגורה שחורה, דאן 3
חגורה שחורה, דאן 4
חגורה שחורה, דאן 5
חגורה שחורה, דאן 6
חגורה שחורה, דאן 7
חגורה שחורה, דאן 8
חגורה שחורה, דאן 9