אנציקלופדיה > טכניקות לחימה ותנועה - נינג'יטסו > אקבן - בחינות, דרישות דרגה לחגורות וטכניקות נינג'יטסו > חגורה שחורה, דאן 2, דרישות לבחינה - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

דרישות דרגה, דאן 2, באקבן (2nd Dan)

כללי

 • כושר על
 • תזמון שני
 • גיוון טכני ברנדורי
 • ביצוע בתזמון נכון
 • הבנת הרעיון של הקאטה (הסט-אפ שנוצר מהביצוע)
 • דיוק, כפי שמתבטא בזן שין בסוף טכניקה

בכתב

 • מאפייני שש השיטות המרכיבות את הסילבוס שלנו
 • כיצד מתחקרים ביצוע
 • הדרגתיות ומאפיינים פיזיולוגיים במעטפת הכושר של אקבן


חרב

שרשרת קצרה

 • שרשרת - שילובים של מכות וכניסה להטלות ובריחים


מקל קצר

קאטות

רנדורי

 • שמירה על עמית האימון
 • הכנעות
 • ויסות רגשי
 • גיוון טכני ותזמון שני
 • הטלות

קישורים לחגורות אחרות

דרישות לבחינות דרגה - נינג'יטסו
חגורה צהובה, קיו 5
חגורה כתומה, קיו 4
חגורה ירוקה, קיו 3
חגורה כחולה, קיו 2
חגורה חומה, קיו 1
חגורה שחורה, דאן 1
חגורה שחורה, דאן 2
חגורה שחורה, דאן 3
חגורה שחורה, דאן 4
חגורה שחורה, דאן 5
חגורה שחורה, דאן 6
חגורה שחורה, דאן 7
חגורה שחורה, דאן 8
חגורה שחורה, דאן 9