ציטוט של סופ״ש – שמאי

1st quote

עשה תורתך קבע.
אמור מעט ועשה הרבה,
והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות:

2nd quote

אבות א׳, ט״ו