חגורות צהובות חדשות

מזל טוב לאילנה, ארז, אבינועם, יעד ואביעד שעברו בחינה לחגורה צהובה – קיו 5.
קישור לדרישות הטכניות לדרגת חגורה צהובה.