שיטת דטאנט > סדנת לוחמים

סדנת דטאנט בצה״ל - ויסות רגשי ללוחמים
שוטרים, פקחים ואנשי בטחון נמצאים בעין הסערה. מצד אחד יש לשמור על מוכנות וביצוע אפקטיבי של תפקידי הבטחון ומנגד מתמודדים היום אנשי בטחון מול סיטואציות אנושיות שמחייבות פתרון תוך שימוש במינימום כוח ואמפתיה.

הסלמה של אירוע הנובעת מהתנהלות שגויה של איש הבטחון מובילה תמיד לפגיעה מיידית במשימה המוגדרת, ולהשלכות שליליות על הפרט והארגון כולו בהמשך.

סדנת הלוחמים של דטאנט מורכבת משלושה מפגשי תרגול של כל קשת התגובות המועילות בזמן עימות: מוכנות ותגובה מהירה, ומולן הרגעה ושליטה. כל המפגשים מדגישים תרגול מודלים וסימולציות.

ליבת הקורס היא ייצוב רגשי באמצעות פרקטיקות גופניות. על בסיס פרקטיקות הייצוב הרגשי מקבלים הסטודנטים תרחישים ברמת מורכבות הולכת וגדלה ונדרשים לטפל בתרחישים אלו, שחלקם לא צפוי ואף מאיים, באופן יעיל מקצועי תוך כדי שימוש בפרקטיקות שפותחו בדטאנט.
בתרגול אינטנסיבי כזה אנו מקבעים את הכישורים הדרושים כדי להישאר מרוכז וממוקד במהלך כל עימות, מילולי או גופני ולנתב אותו לתוצאות האופטימליות הרצויות לפרט, למשימה ולארגון.

יכולות של שליטה ושיקול דעת בעת עימות או משבר, הופכות, לאחר הקורס, לטבע שני ומאפשרות פעולה מקצועית, מדויקת ההולמת את הסיטואציה.

נעליים של לוחמים בסדנת דטאנט