Finnegan
פוסטים: 0

למי נינג’ה מצביע בבחירות?

לקראת בחירות 2013 מעסיקה אותי השאלה מי באמת תרם לנינג’ות בשנים האחרונות. מי פגע בכוחו של המשטרה לאכוף את החוק? מי עודד הלבנת הון? מי עודד פשע מאורגן? מי העלים עין מהעסקת מהגרות ממשפחות עניות בזנות?

אני מקווה שגם הממשלה הבאה תמשיך לטפח את תרבות הנינג’ה.

הייני קן
פוסטים: 0

אני מצביע ברגליים

Finnegan
פוסטים: 0

גם אני ראיתי קשת בענן היום, וצילמתי אותו בטלפון הממותג שלי. אושר גדול.