יום חמישי בדוג’ו תל אביב – בליץ, יום #2

נלך מכות עד שנתעייף.

וידאו של בליץ 2011


דוג’ו תל אביב – אקבן