ציטוט של סופ”ש – אלבר קאמי

שעה זו, שהיא כנשימה וסופה לחזור בוודאות כפי שיחזור אסונו, שעה זו היא שעת התודעה.

אלבר קאמי
המיתוס של סיזיפוס
תרגם צבי ארד
פיליפו מינלי